Enlargement jako základ úspěšné firmy

Enlargement jako základ úspěšné firmy

Zaměstnanci tvoří základ každé firmy. V dnešní době není náročné si zaměstnance najít, ale spíš si ho udržet. Na trhu existuje nespočet nabídek a firem, které hledají kvalitní pracovníky. Není tedy problém lidi najít, ale najít takové pracovníky, kteří jsou dostatečně kvalifikovaní pro danou pozici. A pokud už takového pracovníka najdeme velice dobře zná svou cenu.
pracovní boxy
Problémem tedy není zaměstnance najít, ale udržet si je. Největší hodnotu má dnes loajální zaměstnanec, který nevystřídal během pár měsíců deset zaměstnání a není schopen ničeho. Firmy hledají takové pracovníky, kteří nevyzradí firemní tajemství a pracují pro firmu za vyšší cíle.
Důležité je tedy připravit pro pracovníky takové podmínky, které ho motivují jak z vnější i vnitřní stránky. Pokud chceme tedy zaujmout z vnější strany vystačíme si s klasickými funkcemi, které fungují ve firmách již desítky let a jsou osvědčené. Jde tedy zejména o 13. plat, příplatky za práci přesčas a noční, bonusy, prémie a nejrůznější poukázky na fitness či wellness. Toto všechno tedy působí jako vnější stimuly, které však zaměstnance nemotivují pro vyšší cíle firmy.
pracovní konference
Zde pracuje zaměstnanec jen pro peníze, a tedy základní potřeby, pokud tedy chceme rozvíjet potenciál zaměstnance musíme rozvíjet také jeho vyšší potřeby. Základem jsou tedy maličkosti, s kterými se dennodenně setkává. Jde tedy hlavně o vybavení prostor, vztahy mezi kolegy, podíl na firmě či doplňkové služby.
Základem je tedy vybavit kancelář takovým způsobem, aby nebyl pracovník ničím vyrušován a cítil se v práci komfortně. Dále je třeba poskytnou služby jako firemní jesle, školku, školu či různé sportovní kluby. Které ocení hlavně rodinní zaměstnanci, tedy loajální zaměstnanci.
Pokud tedy máme uspokojeny potřeby zaměstnance a pracuje pro nás za vyšším cílem je třeba doplnit jeho vzdělání. Zaměstnanci jsou efektivní pouze v případě, že mají dostačující vzdělání. Rozumí dané problematice a jsou schopni vyvíjet inovativní a kreativní nápady. Proto je vhodné pořádat nejrůznější konference a semináře, které všem pracovníkům rozšíří obzory. Když investice tak do vzdělání.