Mentální postižení a jeho důsledky

Mentální postižení a jeho důsledky

Česká republika rozlišuje šest základních kategorií mentálního postižení
1) lehkou mentální retardaci, 2) středně těžkou mentální retardaci, 3) těžkou mentální retardaci, 4) hlubokou mentální retardaci, 5) jinou mentální retardaci a 6) nespecifikovanou mentální retardaci.
hlavy s otazníkem
Rozvoj sociálních dovedností
- zpomalený
- malá slovní zásoba i opožděná řeč
- chybějící zvídavost a vynalézavost, která se uplatňuje při hrách, při kterých se vyžaduje nutnost jednoduchých a stereotypních pravidel
- porucha pohybové koordinace a těžkopádnost může mít za následek sociální vyloučení z pohybových úkonů a soutěží
- manuální neobratnost
- prudké a nepřiměřené reakce společně s negativismem mohou vyvolat strach v okolí, proto se jim často ostatní vyhýbají
- jedinci s těžkou a hlubokou mentální retardací se socializují obzvláště těžce, nemají vytvořenou řeč, nepoznávají okolí
oranžový blesk
Komunikace s mentálně postiženým
  • probíhá jednoduše, jasně, výrazně za použití gest, podpůrných obrázků a s dostatkem času na získání odpovědí a pochopení významu sdělení.
  • hlučné prostředí není vhodné pro naslouchání, může způsobovat napětí, nesoustředěnost. Vždy by se mělo dbát na jasná pravidla, klid a přijetí odmítnutí.
Jedna s možností komunikace je skrz terapie
  • tyto speciální aktivity a terapie obecně pomohou dětem nejen z hlediska zdravotního, rehabilitačního, ale především sociálního.
 skica ruky
Televize a média jsou u dnešní generace velmi populární, což je vhodné proto, že některé pořady ovlivňují výrazný posun v pozitivním slova smyslu ke změně postojů vůči lidem s mentálním postižením.
Vývoj dítěte v oblasti společenské ovlivňují jak sdělovací prostředky, vrstevníci, tak především zájmové organizace, které naplňují volný čas dětí.
Pokud je dítěti nabídnuto množství aktivit či podpůrných činností, má to velmi pozitivní vliv na jeho osobnost.
Tam, kde je postižení prezentováno do příběhů, dětské knihy, loutkové hry, dokumentárního pořadu, filmu, rozhlasové či televizní reklamy, nastává otevřenější přístup k vnímání těchto jedinců bez předsudků či strachu.