Aby nebyla tma

 

Aby nebyla tma

Den a noc, svÄ›tlo a tma. Toto cyklické střídání zná lidské pokolení již od poÄátku své existence. VÄ›tÅ¡ina lidí si za tuto dlouhou dobu vybudovala kladný vztah ke svÄ›tlu, protože temná zákoutí vždy mohou pÅ™edstavovat urÄitý zdroj nebezpeÄí. A tak si nÄ›kteří lidé po návratu domů z práce - obzvláštÄ› v zimním období, kdy je brzy tma - rozsvítí svÄ›tla v celém domÄ› nebo bytÄ›. Svítí tedy i tam, kde se právÄ› nenacházejí, i když vÄ›dí, že, je to bude stát peníze navíc, že se vlastnÄ› jedná o plýtvání.

Led žárovky a další možnosti snižování nákladů v domácnosti

Mnozí z nás si instalují svÄ›tla i ven, ke vchodovým dveřím, aby pocit bezpeÄí jeÅ¡tÄ› znásobili. Není to tak dávno, kdy by svÄ›tlo z tolika žárovek spolykalo ohromné množství energie, což by se samozÅ™ejmÄ› projevilo i na financích, neboÅ¥ jak známo, nejen ceny elektrické energie nám neustále vzrůstají. V souÄasnosti vÅ¡ak existují zcela nové možnosti a je pouze na nás, zda je dokážeme využít. NavÅ¡tivte internetové centrum IQEnergy, pro něž je úspora energie to nejdůležitÄ›jší vÄ›cí na svÄ›tÄ›. Uvidíte, že levnÄ› se dá nejen svítit, ale také prát, Äistit, vytápÄ›t…