Co je to shock chlor a na co jej využít

Co je to shock chlor a na co jej využít

Že nám protéká z vodovodního kohoutku chlorovaná voda, ví každý, a všichni si dobře uvědomujeme, že dosud nemáme k dispozici lepší systém dálkového rozvádění vody a její desinfekce. Chlór je pochopitelně toxický plyn, ale v určité koncentraci je snesitelný i v pitné vodě. Samozřejmě je rozumné používat kvalitní filtry, které chlór z vody odstraní, pokud ji používáme na pití a pro přípravu pokrmů, ovšem chlorované vody v bazénech se nevyhneme. Pouze pokud máme k dispozici koupaliště na přírodní bázi, s planktonem a vodními rostlinami.

dívka v bazénu

Chlorování vody v bazénech je běžný proces již desítky let, lze jej zastoupit i bezchlorovou chemií např. ozónem, známým jako aktivní kyslík, ale jsou jisté situace, kdy se hodí sáhnout po přípravku, známém pod názvem Shock chlor. Co to vlastně je?

Jedná se o koncentrovaný přípravek s vysokým obsahem chlóru, který se aplikuje pouze pro výjimečné situace, vzniklé např. v zahradních bazénech.

voda v bazénu

Kdy a kde chlor shock využít

Zazimování bazénu – v naší zeměpisné šířce je běžné bazén odstavit po skončení příjemných letních teplot a opětovně jej uvést do provozu na jaře, kdy začínají teploty opět stoupat. V tomto chladném mezidobí postačí bazén ponechat venku zakrytý, a není nutné vypouštět veškerou vodu, pouze se sníží hladina těsně pod úroveň skimmerů. Chlorový šokový přípravek se použije pro šokovou desinfekci bazénu i příslušenství, které přichází do kontaktu s vodou, a může být zanesené bakteriemi a jinými mikroorganismy. V případě zazimování jde o situace na konci letní sezóny po ukončení provozu a poté opět na jaře před napuštěním vody a uvedením bazénu do provozu.

Mimořádné situace – i tehdy lze šokový přípravek použít, jde zejména o nárazové zvýšení provozu bazénu, např. při vyšším počtu plavců, anebo při větším výskytu řas, v extrémních vedrech či v situacích, kde byla předchozí údržba bazénu zanedbávána.