Kultura

Kultura

Pro ty z vás, kteří se poslední dva roky schovávali na dně zahradního jezírka či v poustevnické jeskyni, seriál „Třináct důvodů proč“ pojednává o mladé dívce jménem Hannah Baker, kterou šikana na její střední škole a pocit osamění dovedly až k sebevraždě. Zatímco část, zejména mladších diváků, seriál oceňuje za otevřenost a odvahu otevírat obtížná témata, jiní jej kritizují za romantizaci sebevražd a za vykreslování sebevraždy jako jediného úniku z obtížné situace . Nabízí se ale otázka: kde leží morální odpovědnost autora za své dílo?

zoufalá holka.jpg
Koneckonců, kdybychom tuto logiku aplikovali všude, tak musíme autory seriálu Ztraceni obviňovat z romantizování pádu letadla a tvůrce filmu Hvězdy nám nepřály z nereálného vykreslování rakoviny. Třináct důvodů proč diváky přitahuje, protože jejich hlavní postavy se potýkají s problémy, které trápí mnoho mladých lidí: šikana, sex a sexualita, nefunkční vztahy nebo psychické problémy. Tvůrci ale tyto problémy nestvořili, pouze poukazují na to, že existují. Jak říká Sam White z dalšího kontroverzního netflixového seriálu, Drazí běloši: „Já propast nestvořila, jen na ní upozorňuji.“ Účelem umění je, a vždy bylo, kromě zábavy i poukázat na problémy společnosti. Satira a humor byly v těžkých dobách často jediným způsobem, jak popíchnout vládnoucí režim, a do textů písní nebo literárních děl se často dala ukrýt kritika, za kterou by jinak autor skončil přinejlepším ve vězení.
červená a modrá hlava.jpg
Takže, kde leží zodpovědnost umělce za své dílo? V případě Třinácti důvodů proč v tom, že autoři si musejí uvědomit, jak silný efekt může seriál mít na jejich cílové publikum, a jak moc se někteří mohou v Hannah zhlédnout. Část kritiky spočívala v tom, že seriál ukázal sebevraždu, ale nenabídl nástroje, jak jí předcházet. Netflix musel na konec epizod narychlo přidat kontaktní údaje na národní krizovou linku, a také herci se v rámci propagační kampaně výrazně angažovali v kampaních proti šikaně a za prolomení tabu které obklopuje duševní nemoci. Zakazovat provokativní tvorbu jako celek by bylo špatně, ale s provokací musí přijít i návrh řešení.